Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Nieuws

Vervaltermijnen & WWZ: opgelet!

Vervaltermijnen & WWZ: opgelet!Vorderingen moet je op tijd indienen. In het recht zijn er daarom verjaringstermijnen en vervaltermijnen. Verjaringstermijnen kun je stuiten. Vervaltermijnen niet. Met de komst van de WWZ zijn er vervaltermijnen opgenomen in de wet. Het ontslagrecht moest namelijk ook sneller gaan ver ...

Lees meer

WWZ en de motivering van het concurrentiebeding: eerste uitspraak

WWZ en de motivering van het concurrentiebeding: eerste uitspraakSinds 1 januari 2015 is het eigenlijk niet meer toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. De gedachte hierachter is de bescherming van de werknemer. Er is wel een uitzondering in de wet opgenomen. Artikel 7:653 lid 2 BW bepaalt dat ...

Lees meer

Hoe schriftelijk is schriftelijk? (2)

Hoe schriftelijk is schriftelijk? (2)Aanzeggen moet je schriftelijk doen zo eist de Wet. Als je dat als werkgever niet doet ben je een vergoeding aan de werknemer verschuldigd ter grootte van een maandsalaris. Nu verloopt er veel correspondentie via de e-mail, sms en WhatsApp. Wat nu als je als werkgever aanzegt via Wha ...

Lees meer

Hoe schriftelijk is schriftelijk? (1)

Hoe schriftelijk is schriftelijk? (1)Het is al weer een half jaar verplicht voor werkgever om de werknemer tijdig te informeren of zijn tijdelijke dienstverband wordt voortgezet of niet. De aanzegverplichting van artikel 7:668 lid 1 BW is ook duidelijk hoe je dat als werkgever moet doen: ‘De werkgever informee ...

Lees meer

Straks betaalt u voor de werknemer van een ander

Financieel gezien lijkt het arbeidsrecht heel simpel. De werkgever is verplicht de werknemer zijn loon op de bepaalde tijd te voldoen, zo valt in artikel 7:616 BW te lezen. Dus de werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van het salaris aan de werknemer. Niet een derde. Dat lijkt ook logisch omdat de werkgever en de werknemer een contrac ...

Lees meer

De WWZ lijkt de WAS onder te sneeuwen

Er is op dit moment enorm veel aandacht voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dat is ook begrijpelijk. Op 1 juli 2015 treedt opnieuw een belangrijk deel van deze wet in werking en gaat het procesrecht bij arbeidszaken flink veranderen. Door al deze aandacht voor de WWZ lijkt de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) wat onder te sneeuwen. En dat ...

Lees meer

Ontslagregeling en Regeling UWV ontslagprocedure

Al eerder schreef ik dat het ontslagrecht per 1 juli 2015 gaat veranderen. Misschien wel het belangrijkste artikel straks is artikel 7:669 BW. Hierin staan de criteria beschreven om te komen tot opzegging van een arbeidsovereenkomst. Ook is vastgelegd dat werkgevers veel meer aandacht moeten besteden aan herplaatsing van werknemers. In artikel ...

Lees meer

Voorsorteren op WWZ? Dat mag niet!

Over ruim twee maanden verandert het ontslagstelsel. Het wordt in ieder geval duidelijk. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet je straks naar het UWV. Voor de overige ontslaggronden leidt de weg naar de kantonrechter. Juist in deze maanden voor 1 juli 2015 denken werkgevers na of het ve ...

Lees meer

Motivering ontslag op staande voet

Veel mensen hebben weleens gehoord van een ontslag op staande voet. Je gaat ’s morgens naar je werk. Tijdens het werk gebeurt er iets ergs waardoor de werkgever je op staande voet ontslaat. Dan blijkt die dag gelijk je laatste dag met werk te zijn. Nu moet de werkgever de reden voor het ontslag op staande voet meedelen aan de werknem ...

Lees meer