Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Bpf

Een Bpf is een bedrijfstakpensioenfonds. Deze fondsen zijn door de overheid verplicht gesteld in bepaalde bedrijfstakken. Wat een Bpf is wordt onder andere geregeld in de Wet Bpf 2000. Daarin staat dat u zich moet houden aan de statuten en reglementen als u onder de zogenaamde werkingssfeer valt. Zonder dat u zich aanmeldde, valt uw bedrijf er onder. Maar het kan ook zijn dat uw bedrijf er niet onder valt.

Bedrijfstakpensioenfondsen speuren dagelijks naar bedrijven, die mogelijk onder hun werkingssfeer vallen. Als het Bpf dat vindt en u bent nog niet bekend bij hen, dan krijgt u een brief, waarin u welkom wordt geheten bij het Bpf. Het kan ook zijn dat u een brief krijgt met het verzoek informatie te verstrekken. Als u nu zo’n (welkomst)brief krijgt, neem contact met ons op. Wij hebben ervaring in discussies met bedrijfstakpensioenfondsen. Ga niet eerst zelf aan de slag; dat kan later tegen u gebruikt worden.

Wij geven u een eerlijk advies of u er naar onze mening wel of niet onder valt en hoe een en ander verder geregeld moet worden.