Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Problematiek rond Koopgarant

Ons kantoor is al sinds 2016 bezig met de problematiek rondom de Koopgarantwoningen. Nog steeds melden er zich bij ons gedupeerden. Het is een probleem wat in heel Nederland speelt. De centrale vraag is: waarom hebben bijna alle eigenaren van een Koopgarantwoning bij terugverkoop aan de woningcorporatie een (vaak substantiële) restschuld? Dat roept de nodige vragen op. 

Deze restschuld ontstaat doordat bij de terugverkoop aan de woningcorporatie de korting, die bij de koop is gegeven, wordt verrekend. Dus de bij aankoop gegeven karting moet worden terugbetaald. Veel eigenaren begrijpen dit niet omdat het hen bij de koop niet is meegedeeld. Korting is toch korting? Die hoef je toch niet terug te geven? Of is het een ‘verkapte’ renteloze lening? Dan geld took nog eens een bijzondere zorgplicht. 

Veel eigenaren ervaren de kortingsregeling bij Koopgarant da nook als misleidend. Ook de Autoriteit Consument en Markt vindt dat het gebruik van de term korting kopers op het verkeerde been zet. Tijdens verkoopgesprekken en in verkoopbrochures wordt ook niet goed uitgelegd hoe dit allemaal werkt. Als eigenaar denk je een goedkope woning te hebben gekocht maar dat blijkt in veel gevallen niet juist te zijn. Naar aanleiding van de kritische uitspraken van de ACM in de medio hebben de woningcorporaties onder leiding van Stichting OpMaat (licentiegever Koopgarant) hun informatie aangepast. De term ‘korting’ wordt in nieuw verkoopmateriaal zoveel mogelijk vermeden. Maar voor de bestaande koopovereenkomsten geldt dit natuurlijk niet.   

Ook is het merkwaardig dat er veel Koopgarantwoningen zijn verkocht zonder dat er een deugdelijk taxatierapport was. Dat roept vragen op over de marktwaarde. Soms is er slechts een ‘waardeverklaring’ waaruit de marktwaarde blijkt. Dat is siwieso fout omdat alle Koopgarantwoningen voor de verkoop moeten worden getaxeerd. Dat ligt vast in de Koopgarantbepalingen. Inmiddels zijn er woningen waarvan die aankooptaxatie alsnog is uitgevoerd. De praktijk wijst inmiddels uit dat de marktwaarde van die woningen veelal te hoog is gewaardeerd en de koper dus een te hoge koopprijs heeft betaald. Dat bedrag moet dus worden terugbetaald.     

Op dit moment lopen er via ons kantoor enkele tientallen bodemprocedures bij verschillende rechtbanken. Ook lopen er meerdere verzoeken om benoeming van een deskundige die de aankooptaxaties alsnog moet uitvoeren. Op die manier kan een mogelijke schadeclaim in zicht komen. De procedures worden gevoerd tegen woningcorporaties die onder het label Koopgarant woningen met korting verkochten.

Wij wonnen een eerste kort geding over Koopgarant in Houten. Voor het vonnis klik hier. In de bodemprocedure wees de rechtbank de vorderingen alsnog af. Maar er is inmiddels hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze zaak loopt dus nog. We houden u op de hoogte. 

Voelt u zich – als u dit alles leest - ook benadeeld? Vul dan het vragenformulier in en stuur het terug. Dan nemen we contact met u op. U kunt zelf een mogelijk lopende verjaring van uw vordering op de woningcorporatie stuiten. Klik dan hier voor de concept stuitingsbrief. Bewaar deze brief zorgvuldig.